Voynichův rukopis-Irena Hanzíková autorka překladu. 

Vítám srdečně všechny návštěvníky svých stránek.

Nejzáhadnější kniha světa celých 600 let skrývala své texty před každým člověkem. Rukopis v roce 1912 našel antikvář a sběratel Wilfrid Voynich v italském jezuitském klášteře. V roce 2012 vyšel v České republice, ke 100. výročí jeho nalezení a zároveň také uplynulo 100 let mnohačetných pokusů o jeho přečtení.

Sama jsem nevěděla o jeho existenci do chvíle, než jsem našla ve starších novinách článek s názvem: „Vyšel svatý grál pro milovníky šifer“ s informací, že Voynichův rukopis poprvé vyšel knižně v naší republice a to v nakladatelství CAD Press.

Tato informace mě zaujala, článek jsem hned vystřihla. Bylo to 6.12.2012 a ten večer a následnou noc jsem začala se zkoumáním textu pouze z výstřižku, pomocí lupy. Po tři měsíce jsem každou noc zkoušela mnoho možností, které mne napadly.

Bývala 8 hodina ranní a výsledek celovečerního a celonočního bádání byl nulový. Ovšem na vzdání se nebylo pomyšlení. Kupříkladu jsem zkoumala použitou abecedu: „Co může znamenat označení číslem 8“, snad každé osmé písmeno v abecedě? To byl jeden z mých prvních nápadů, ale ten se ukázal býti nesprávným.

Po zmíněných třech měsících se mně podařilo přečíst první slovo, potom řádek, dva. Je to velmi náročná duševní práce, u které je potřeba nekonečná trpělivost.

Teď k vlastnímu obsahu rukopisu. Jedná se o knihu života, jejímž autorem je český duchovní Jiří III. z Lichtenštejna původem z Mikulova, tridentský biskup a římský kardinál. Text zapsal ve svém rodném jazyce, svou vlastní abecedou.

Rukopis začíná v tzv. herbářové části jako velmi a intimní a citlivý deník. Dále přechází v popis stále se prohlubujícího čistého vztahu s Bohem, kdy autor cítí Jeho stálou blízkost. Přijímá Boží zvěsti a lásku Bohu opětuje.

Až na straně 68v1 autor zaznamenává zprávu o předání Božího poselství všem lidem. To se má uskutečnit prostřednictvím Božího Syna Ježíše Krista, který se má ukázat všem lidem v duši vyvolené. V člověku, který Jej ctí natolik aby on mohl: „ctí chráněný všem dát se vidět”, všem předat poselství milosti Boží a varování aby lide opustili své dosavadní smýšlení a přeměnili se.

Nyní je na čase odpovědět na mnohé dotazy lidí jak je možné, že je práce na dešifrování rukopisu tak zdlouhavá a rukopis nikdy nepůjde zcela plynule číst.

Způsob zakódování je tak obtížný, že bez obrázku by ani autor sám své texty nepřečetl. Rukopis je seřazen tak jak plynul život autora. Obraz každé rostliny představuje autor v určité dané životní situaci tak, jak se sám vidí a je i obrazem jeho smýšlení. Všechny znaky autorem vymyšlené a použité abecedy jsou více významové a každý znak má jiný počet významů. Nic nemá úplnou pravidelnost. Každá strana navíc obsahuje šifry, některá má je jednu jiné dvě, tři, nejvíce pět a jsou i výjimečné strany, které šifru neobsahují.

Šifry znamenají změnu významu jednotlivých znaků, a pokud se správně neurčí tak není možné číst další stranu. Často se stává, že stejné slovo na různých stranách vypadá jinak. Autorovi, který zná svůj život, své myšlenky, rostlina připomene zapsanou skutečnost. Pro překladatele to však jsou spousty hodin úsilí o každé jednotlivé slovo.

Já sama jsem přeložila zatím třetinu rukopisu plus něco navíc a nyní zpracovávám kruhové texty od strany 67v1, nyní konkrétně stranu 68v3. Zde je práce opět ztížená o problém nalezení počátku textu a o jeho pokračování. Pracuji na překladu již 5 a půl roku a úplné vyluštění je ještě hodně daleko. Ale přes všechny obtíže, kdy při intenzivní práci zůstává mnoho mých osobních věcí poněkud zanedbaných, je mi ctí každá minuta práce na tomto úkolu. Nikdy jsem netušila, že na mě čeká tak krásně čisté duchovní dílo často přesahující možnosti našeho světa. Dílo plné naděje, že smrt není tou definitivní tečkou, dílo plné naděje na milosrdenství a štěstí plynoucí z Božích darů. Návštěvníky budu pomalu seznamovat s významem, ale hlavně s posláním tohoto slavného rukopisu-nejtajemnější knihy světa. Již vyluštěné texty budu, po jejich digitalizaci, uveřejňovat postupně. Nově vyluštěné texty  asi  tak jednou měsíčně a to vždy koncem měsíce. Příští text bude věnován znovunarození, které bylo autorovi zvěstováno a zjeveno a bylo i vysloveno slovem Božím na stranách 58v a 58r kde Bůh sám sděluje autorovi krásu jeho druhého života.

Možná, že mnou publikované texty se budou zdát přespříliš náboženské snad až mystické. Odpovídají, však době svého vzniku počátkem 15. stol. kdy začínala doba ostrých náboženských sporů. Autor sám co by vysoký církevní představitel, se tak mohl snadno dostat do nebezpečného střetu s dogmatickým církevním učením té doby. Některé jeho názory jsou totiž v příkrém rozporu s tehdejším chápáním křesťanské víry. To byl snad ten pravý důvod pečlivého zašifrování jeho textů.

                                                                       Irena Hanzíková červenec 2018


                    IRENA HANZIKOVA, Czech Republic  .
               VOYNICH MANUSCRIPT HAS BEEN DECODED
                    www.voynichrukopis.cz
Voynich Manuscript is considered one of the biggest mysteries to this day. Currently is located at Yale University. I have been working on deciphering this work for almost 7 years. My name is Irena Hanzikova and I was able to decoded famous Voynich Manuscript. My decoding activity and research began on December 6th 2012. it took me about three months to find a code to the first word of this absolutely beautiful and mysterious book. I tried many ways and combinations of deciphering. l have avoided all that could have possibly distracted my focus on the way to understand what is shared at this wonderful work. I have stopped watching TV, listening to radio, working on computer. All that to support my intention and focus to understand and decode this original manuscript work. Herbarium shows author’s delicate confession to uncover his inner thoughts, depths of his soul, love for God and respect to the life in general. Today, I am sure that Voynich Manuscript is written in Czech language and it is focused mainly on spirituality. This spiritual work has been hiding its secret for 600 years. i was reviled to that big change is coming to human kind. This change will affect the whole world. Jesus Christ will come back to live on Earth in a chosen soul, whose love will wash away all the injustice and wrong doing, caused by people in the past. Jesus Christ himself will open a gate of happiness and will bring the light to the whole human kind. This light will come in a form of person in whom the Savior lives. The light will fill the whole world, break shield of all evil and will place love in hearts of all the people.The fact that these texts have a very personal character made me hesitate whether to share my research with public. Realizing that messages in codes are God messages address to all people and giving hope for Savior coming back to us. Many texts describe mercy, love and kindness. This lead me to decision to make my research and the whole decoded work public.   .

 


Flag Counter