Novinky a informace

Do tohoto oddílu budou postupně zařazovány nově publikované stránky rukopisu. Tyto stránky budou později přesunuty do oddílu: „ Dosud rozluštěné stránky“ a nahrazeny opět novými.

Dále zde budou informace o dosavadním stavu bádání a jeho prezentaci. Budou zde i zprávy z médií a institucí, informujících o mé práci.

 


23.12.2018

Vánoční vzkaz Ireny Hanzíkové

Vážení a milí návštěvníci mých stránek přeji Vám hezké Vánoce a víc než drahé dárky přeji klid na duši. A pokud se najdou nějaké chyby, třeba nenaplněné představy o prožití svátků tak to není žádná životní tragedie, jak je to dnes často předkládáno. Zkusme se spíše zamyslet co vlastně a slavíme a jak?

Ke svému přání přidávám krátký verš ze strany 68v2, autor se v něm chce podobat Bohu, vracet Jeho dary a ctít každého člověka: „Mám zahojit rány, mám dát všem cit, vodu živou jen pít, vracet Ti dobro, jako Ty žít.“

stránka 68v2


 

17.12.2018

Paní Irena Hanzíková přijala pozvánku na tuto přednášku. Zveme srdečně návštěvníky těchto stránek.

06.12.2018

Vzkaz Ireny Hanzíkové

Vážení návštěvníci mých stránek, právě dnes 6.12.2018 uplynulo šest let od prvního dne mé práce na překladu rukopisu. Děkuji Vám všem za Váš zájem, zároveň děkuji panu Janu Hejtmanovi správci mých stránek za to, že tyto webové stránky vůbec existují a za vedení veškeré agendy.

Já sama se věnuji pouze překladu rukopisu, jehož náročnost si vyžaduje své podmínky, hlavně je to klid a ticho bez zásahu věcí moderních. Více různých činností by mne rušilo v soustředění, nemohla bych dosáhnout vnitřní rovnováhy a z práce by nebylo vůbec nic.

Další podmínkou, bez které by k dešifrování Voynichova  rukopisu nemohlo dojít je svoboda. Člověk musí být sám sebou, být svobodný stavem i smýšlením. V době, kdy jsem často celou noc probděla, venku bylo již úplné světlo a já jsem na nic nepřišla a ostatní práce pak zůstala stát. Proniknutí do textu znamená nepředstavitelné úsilí. Je zajímavé, že jsem nikdy nebyla naštvaná nebo zklamaná, že nemám žádný výsledek. Ale další večer a noc jsem se zase s chutí a úplným klidem snažila proniknout do tajemství, které zatím nebylo vydáno.

Zároveň s mým úsilím, také narůstal silný a pozitivní vztah k tomuto dílu již v době, kdy jsem ještě neměla vědomí o jeho obsahu.

V současné době, po šesti letech tvrdé práce, kdy mám přeloženo 97 stran textu a pracuji na kruhových textech, jde překlad stále velmi pomalu. Jeden kruhový text, to je měsíc práce.

Jelikož se autor v textech nevyhýbá i popisu svých těžkých životních stavů, tak jsem dlouho váhala, jak správně naložit s tímto dílem, které je bezesporu vzácnou kulturní památkou a zároveň i intimní zpovědí autora.

Hlavním posláním rukopisu vyplývajícím z dosud přeložených stran je předání Božího poselství všem lidem. Doufejme tedy ve všechno dobré, jež nám nabízí jen přízeň Boží.

Vzkaz správce stránek

Co dodat? Paní Irena nám popsala úskalí své dlouholeté práce. Teď ji však čeká další těžký úkol, spojený s prezentací své práce pro širší veřejnost. Již nyní přicházejí žádosti o její přednášky, kterým se bude jistě snažit vyhovět. Rýsuji se i velmi zajímavé mediální projekty. Bude se taktéž muset bránit různým formám dehonestace její osoby i znevažováním její práce. Bude muset odolat i nabídkám lidí, kteří se budou snažit získat na její práci profit. Pevně věřím, že to vše zvládne a svoji práci zdárně dokončí!


 

01.12.2018

Následující ukázka je z dalšího kruhového textu na straně 67r2. Autor zde popisuje člověka, kterému se zahojí rány na duši a vytvoří se prostor pro touhu potěšit, což je skvělý pocit a krásný stav mysli. Recept na toto štěstí se nikde nenajde, je to stav podmíněný přízní Boží a ta je zas podmíněna pokorou, což je velká vděčnost za život a všechno co máme s přijetím všeho nepříjemné.

A teď již zpráva autora:

stránka 67r2

„Vše se zahojí spravedlivým, křivdy staré už nebudou ničit smíření jejich, bolesti čas ztratí se. Duše dojatá cítíc lásku, dál chce předat dary přijaté, chce zajistit všem milost, všem zazářit, všem udělat radost. Silu má šířit Tvou moc a slávu jména Tvého.“

19.11.2018

Vzkaz správce stránek:

Na našich stránkách se v Knize návštěv rozproudila „zajímavá“ diskuze o autorství rukopisu. Paní Hanzíková se do ní samozřejmě nezapojí. Byla by to ztráta času a pro její práci to nic důležitého nepřinese. Čtenáři si o úrovni diskutujících a o jejich bádání udělají obrázek sami. Bylo by však vhodné kdyby oba pánové ve své poněkud svérázné debatě, pokračovali na svých stránkách nebo formou e-mailové korespondence.

10.11.2018

Původně jsem zamýšlela se prozatím vyhnout straně 67r1, texty se mně zdály být příliš těžké a tvrdé. Autor věnuje celou stranu hořkosti života a potom hlavně smrti samotné, tomu jak přichází a co se děje po ní. Jsou to texty, nad kterými se všichni máme zamyslet, nad tím jak žijeme, jak odcházíme z tohoto světa mnohdy úplně bez úcty a bez rozloučení. Ale jelikož žádný život smrtí nekončí, já sama nevěřím na zánik bez naděje na obnovu a tak není se třeba děsit, všechno dobré je ale nutno si zasloužit. Tak tedy pojďme na těžkou stranu 67r1.

stránka 67r1

„život je hořkost cesty ve strasti, soudy lidské, strach ze smrti, po ní štítivost, ta s těžkým odporem smutek převýší a stesk vypustit pokusí se přetnutím pout se vším, co dělá smrt přítomnou.

V kutně její čeká po čas, než smí na chvíli se zahřát, vzít život, příchod její tichý zkřiví v tísni tvář, bez lítosti uchopí život, s ním vychází ze stínu přítomnosti, spěchá dát duši napít z vláhy Otcovy lásky, s níž splyne ve štěstí, uvidí skvoucí zář za ní milou Boží tvář duši soudící.

Milost dávat chce všem, zlu odmítne smilování, když tmou za vše trpí, zlé skutky jen vidí ve tmách svých přízraků, sevřenou duší tuší trestu úder …“


28.10.2018

stránka 67v2

Kruhový text strana 67v2

Autor zde popisuje člověka oddaného Bohu s duší souznící i v okamžiku smrti: „zatouží své city dávat jen svému Bohu, za dary chtíc Mu sloužit, mít stín Jeho ve svém. Žít jen do chvíle, kdy On zavolá na smrt jít oddán s Ním bez tíže a křivdy.

Z nitra své duše dát znamení jasné, že ctí čas smrti, odmítne žít bez cíle, chtít být lepším, když Pána ztratí navždy, řka: z ruky Tvé smrt nemohu odmítat, odříkat se setkání se svým Pánem, kterému vše chci dát a mysl souznící s duší Jeho, tím zničit.


11.10.2018

stránka 66r