Novinky a informace

Do tohoto oddílu budou postupně zařazovány nově publikované stránky rukopisu. Tyto stránky budou později přesunuty do oddílu: „ Dosud rozluštěné stránky“ a nahrazeny opět novými.

Dále zde budou informace o dosavadním stavu bádání a jeho prezentaci. Budou zde i zprávy z médií a institucí, informujících o mé práci.

 


09.03.2020

Vážení čtenáři mých stránek, děkuji Vám za zájem a nabízím malou ukázku ze strany 70r která přímo navazuje na předchozí text. Všimla jsem si při prekládání, že texty stále vybízejí k empatii, k citlivosti jeden k druhému, že je to zásadní krok ke štěstí. Lhostejnost nám nepřináší vůbec nic pozitivního a s citlivou vnímavostí budeme postupovat ke svému vnitřnímu klidu a pocitu štěstí.

„Citem doroste všem štěatěny strom ze slz růst smí z řeky života brát vláhu vlévat ji do moře srdcí strádajicích. Ze štěstí svého hrstí štědrou dary dát slzou žhavou trpícím ukázat Pána svého vlídnou tvář…“   

       stránka 70r

                

21.11.2019

Strana 70v je dalším pokračováním zvěsti Boží, že přijde změna života pro celý svět. Nejedná se o nějaký horoskop ani zvěrokruh. Obrázek kozla uprostřed představuje zlo tady na Zemi, které přemůže Boží Syn Pán Ježíš Kristus, který zde bude žít v jediné vyvolené duši. Bude natolik milován a ctěn, že se Mu smyjí křivdy, které mu lidé způsobili, teprve tehdy odpustí bolest a pocítí štěstí. Potom teprve šťastný a plně přijatý otevře všem lidem květ štěstí, toho pravého štěstí, po kterém všichni toužíme. Takže v člověku vyvoleném se uzdraví duše Boží, rozloučí se se svým příkořím a dá světu očistu od zla a své požehnání.

stránka 70v