Kniha návštěv

Na tuto stránku prosím vložte vaše názory či připomínky. Neslušné či dehonestující příspěvky budou mazány.

Napište číslo 100 slovem
Kateřina napsal
Odhlédneme-li od toho, že paní Irena ještě nezveřejnila vůbec nic tak závažného, že by to bylo potřeba takto složitě šifrovat, tak i samotný její „překlad“ místy docela postrádá smysl. Co znamenají výrazy typu „krásně se vysvítit“??? Opakuje neustále totéž, jako kolovrátek. Že by téměř to samé bylo tak komplikovaně šifrováno na tolika stránkách? A navíc, když se doopravdy zamyslíme nad úryvky, které paní Irena zveřejnila, jsou to věty krajně podivné - např: „Věř, že ctím Tě pro neštěstí v lásce, sám Ti chci dát svou přízeň a stálé štěstí.“ Kdo koho ctí? Autor ctí Boha pro své neštěstí v lásce? Proč? Autor chce dát Bohu přízeň a stálé štěstí??? Nebo naopak? Proč by Bůh ctil autora pro jeho neštěstí v lásce?? (Slovo ctít se v „překladu“ vůbec opakuje tak často, že trošku pochybuji, že autorka zná jeho pravý význam.) nebo: „....Účinně zlo vytne, z toulce vytasí zbraň, lásky něžné, která vzdor štítu zásah stěžně na místě slaví.“ Zbraň tedy zasáhne stěžeň? Tady by mě opravdu hodně zajímal „staročeský“ originál slova! Co se týče vlastního prolomení šifry, doporučuji malý test - dát paní Ireně jen Voynichův rukopis, čistý papír a její „dešifrovací tabulku“, pokud tedy jakou má. A pak ať „přeloží“ nějakou již přeloženou stránku znova. Dost pochybuji, že by se text shodoval s předchozím „překladem“....
přátelskéslovo napsal
Františku, tvá slova určená mně nejsou přece argumentem. Moje osoba jako taková je totiž bez významu. Tak se do ní zbytečně netrefuj. Bez významu jsi i ty sám. To že máš už prý osobní vztah k Ireně H. není ještě důkazem pravdivosti toho, co za ni ty aktivně rozšiřuješ po internetu. Ano, máme tu prý svobodu a demokracii. Ale není to svoboda mást okolí a demokracie není v tom, že ty a někteří další si pod těmi video odhlasujete, že Irena H. toho Voynicha opravdu dešifrovala. A potom že ho prý překládá. Protože prý je to také slovo Boží a vám se to tak líbí. Je zřejmé, že si dostatečně ty stále neuvědomuješ riziko, kterému se ty tím vystavuješ? O tom, že někteří obdivovatelé jsou asi jedinci nějak labilní, jsem nepsal bezdůvodně. Tato jejich a jinak napsáno že nestabilita také znamená, po případném zaplacení příspěvku paní Ireně H. na její netransparentní účet, že oni možná změní a třeba už za měsíc svůj názor. Budou se odkazovat i právě na tebe. Při vymáhání peněz zpět. Že byli uvedeni v omyl. Na tebe, který je prý k zaplacení toho příspěvku tam kdesi na internetu uvrtal. A je možný i další případ a jako stále nad tebou visící ten Damoklův meč, tj. kdy třeba už za ½ roku nebo za 5 let (i více) ten VR někdo jiný a už s ověřením opravdu rozšifruje. To abys z toho potom neměl, Františku a až ti to vše jednou opravdu dojde, klidné spaní? Paranoia možného prý okradení Ireny H., kterou jsi použil jako výmluvu už i jinde na internetu, tak je průhlednou záplatou toho, že šifra a její obhájení (zatím a v podání Ireny H.) neexistuje. Protože a přiznej si to už konečně, ty vidíš jen to co vidět chceš a navíc i vidíš to, protože to tak chceš, co není :-) Má přátelská slova se tímto, na nějak dohlednou dobu, asi vyčerpala a protože také další diskuze s tebou zde by byla asi obapolnou ztrátou času.
přátelskéslovo napsal
Pro Petra: s tím příměrem hřebíku jako zákonitost to vím. Ale čeho je moc tak toho je už kolem kauzy VR, myslím v podání spektáklu s Irenou H., tak příliš. Proto jsem se zde ozval, jaksi z podstaty věcí a protože mně to vadí. Ty jsi se zde ozval ostatně také. A i když já katolíkem nejsem, tak ale vím že lze dohledat informaci o tom, že církev katolická má na ověřování zázraků zřízenou komisi. I když spolek Sisyfos by i tady, tj. u této komise, asi zvedl pobaveně (s Jiřím Grygarem) své obočí, tak já zase tak přísný nejsem. Totiž chápu, že je zde tou komisí dáno alespoň nějaké třídící síto. Kterým propadnou ty očividné nehoráznosti. No a také už vím z vlastní zkušenosti, že věci které jsou jak se říká mezi nebem a zemí tak že ony existují. Bez ohledu na výklad toho kterého náboženství. Ještě jináč, taková klasika jako Jakub Arbes a jeho „Romaneta“ většinově asi platí, podobně Karel Čapek a jeho některé povídky s tajemstvím, tak proto je třeba velké opatrnosti a zdrženlivosti v konečných soudech. Protože věci se nakonec s postupem poznání nějak vysvětlí. Setkal jsem se a prožil na své vlastní cestě ale věci, které se té přísné jen racionalitě ano vymykají. V případě projektu paní Ireny H., odvažuji se to tak jako projekt už nazvat, tak nějaké podobné síto a funkčně v podobě zábran, jako potřebná zpětná vazba a myslím tím proti nehoráznostem a vznikajícím nesmyslům, tak žel očividně a tragicky chybí. Pořád není mně jako zvídavému pozorovateli také zřejmé, o co vlastně opravdu tam kdesi vespod jde: jestli o odkrytí tajemství VR (tedy šifry) nebo o slávu Ireny H. nebo v tom konečném o ty peníze. Může jít také o vše jmenované současně, že?, tak potom v jakém zhruba poměru. Obávám se z některých obdivných současných a nekritických názorů pod videy a jinde, a tyto názory byly mlčky přijaty, že tajemství VR a které bylo kdysi na začátku a jako to hlavní … jako hlavní upoutávka ... tak se ocitlo někde až hodně vzadu. Už odhozené a jako téměř nepotřebné. No, nějakou dobu ještě potřebné asi bude, jako šikovné lákadlo na dosud ty neznalé příchozí :-)
Petr napsal
Pro přátelskéslovo. No musím říci pane, že jste mě docela pobavil. Vůbec neznám souvislosti celé této komedie, kdo s kým a proti komu. Celé je to natolik bizarní, že stále nevycházím z úžasu, čemu všemu jsou lidé s volebním právem ochotni věřit. Paní Irenka neochraňuje svůj duchovní majetek před krádeží, ale před diskuzí a kritikou. To jsou dva základní kameny jakékoliv intelektuální práce. Ale pochopte, co já už jsem dávno pochopil. Jak napsal Mark Twain : "Blbé názory jsou jako hřebíky. Čím víc do nich bušíte, tím hlouběji zalézají." Jenom ztráta času.
František napsal
Reakce na přátelské slovo. Docela mě pobavilo Vaše ohnivé anonymní vystoupení v diskuzi. Paní Irena Hanzíková a její překlad Voynichova rukopisu Vám skutečně musí ležet hodně v žaludku. Tím pádem i já, který patřím k jejím příznivcům. Ona si mě nepořídila, jsem pouze jedním z těch, které její práce oslovila na internetu. Řekl bych, že dosud žijeme v demokratické společnosti, ve které má každý právo říci veřejně svůj názor. V ústavě máme zakotvenou svobodu vyznání a svobodu světového a filosofického názoru. Paní Irena předkládá svůj názor na svém profilu youtube a FB. Nikomu to nevnucuje, nepodněcuje k rasové nebo náboženské nesnášenlivosti nebo nesvobodě. Naopak vyzývá ke snášenlivosti, toleranci a lásce k bližnímu. A i já pouze vyjadřuji svoje názory, protože mě zajímá filosofie a záležitosti týkající se duchovního života. Její práce mě oslovila a vážím si jí. A pokud vidím, že ji někdo uráží a znevažuje její práci, snažím se na to reagovat. Nevím, co je na tom špatného. Já na nikoho neútočím. Zřejmě by se Vám líbilo, kdyby se jí nikdo nezastal. Vy ani nemáte odvahu napsat svůj názor pod vlastním jménem. Myslím, že mi nemáte co radit ani zakazovat. Cenzuru a inkvizici už jsme tady měli. Co se týče objasnění podrobného způsobu dešifrování textu Voynichova rukopisu, musela by být paní Irena hodně naivní a důvěřivá, aby zveřejnila podrobně, jak postupuje při dešifrování. Žijeme v době, kdy je snaha ukrást všechno, zejména nápady, myšlenky, tzv.duchovní majetek. Ten se totiž nejhůře ochraňuje před krádeží. Úkolem paní Ireny je překládat a ne se dohadovat s každým, kdo nepřijme její práci.
přátelskéslovo napsal
Františku Kalouši, proč už není v českém internetu místo kde by se psalo o VR (nebo se teprve tam psát bude) abys právě ty, se svojí v podstatě stále stejně bludnou evangelizací paní Ireny H., tam nenapochodoval? Poslední viditelnou změnou a tvůj přílepek tak je tvoje hbitá propagace onoho netransparentního peněžního účtu Ireny H. a kam se mají peníze, na její údajný překlad VR, prý posílat. V tom slůvku překlad je (a nejen u tebe) totiž ten kámen úrazu! Aby se mohlo překládat, třeba do hindštiny a aby ti to bylo jako příměr bližší, tak je třeba VR nejdříve DEŠIFROVAT. Na první a zatím poslední veřejné přednášce Ireny H. v Pardubicích (2019) s obhájením šifry ona pohořela. Je o tom veřejně dostupná zpráva a záznam Jitky Lenkové. Ani videa, následně natočená Igorem Chaunem, onu šifru a její obhájení Irenou H. tak nepřinesla. Naopak se tento základní nedostatek pokusila zamést, cha, chááá, velmi manipulativně pod koberec. Žel, pro mnohé naskočivší důvěřivce a bludaře tak úspěšně. I když se, Františku, budeš stavět třeba ty na hlavu a kamera i v těch nových video (už bez Igora Chauna) bude švenkovat co nejblíže do tváře Ireny H., tak toto vaše veřejné představení a jako pimprlačka onou přece šifrou natož obhájením šifry není. Irena H. také ani není přece onen VR, není jeho autorem a už vůbec ona není jeho obsahem. Toto rád mícháš (nejen ty) dohromady, do už těžko stravitelné mediální míchanice. Která jaksi navíc čím dál více divočí. Věcnou a objektivní kritiku, v podobě třeba vyjádření Jitky Lenkové a následně Hany Borovské, tak důsledně ty odmítáš. Bez uvedení důvodů znevažuješ. No, ty ten jeden důvod přece jen máš, a tím je pro tebe Irena H. sama o sobě a ve tvých očích jako osoba nekritizovatelná. To ale není přece argument. Navíc, to prý srdce a cit do toho zde nemíchej. Také proto ne, že Irena H. a až dosud neprojevila ani tu špetičku snahy se z dosud slyšené a čtené kritiky poučit. Nebo alespoň sama a pro sebe pozitivně zareagovat. Myslím viditelně. Kdyby se ona a včas poučila z Pardubic (zpráva Jitky Lenkové), jistě by potom nebylo té a o něco už více rozvinuté kritiky od Hany Borovské, jako reakce na videa režírovaná Igorem Chaunem. Jak jednoduché. Místo poučení si paní Irena H. pořídila Františka Kalouše ... a kára s ní jede dál pořád stejnou cestou a směrem. Františku, je to také o odpovědnosti. Nedá totiž mnoho práce vyhodnotit si ty souhlasné a obdivné příspěvky (nejen) pod videy a zobecnit je, přitom platí ona čest výjimkám, že takto se vyjadřující osoby jsou krom obtížení velkým kusem své naivity (spolu s neznalostí a tím bez rozhledu a bez nadhledu) tak také zhusta nějak zklamané, ublížené, trápené, naříkající, raněné a možná někým a něčím zneužívané. Ovšem místo toho aby v prvé řadě ony samy se sebou začaly něco a včas dělat, také dalším vykročením na své vlastní duchovní cestě, nebo a napíšu to rovnou tak i případně včas vyhledaly vně odbornou pomoc od psychologa nebo psychiatra nebo případně i od policie, tak i s tvým žel přispěním jim je servírovaná podivná legenda. Legenda o v podstatě marném čekání na dalšího pana Godota: ovšem s tím, že jeho příchod se prý (alelujá?) už opravdu asi blíží? A tak ony osoby jakoby sedí a čučí a čučí a čučí na videa s Irenou H. *** Osoba, která jako jedna z prvních tady na webu napsala to, že od Ireny H. to jsou prý slova Boží a jako prý poselství Boží, tak už mezi námi na tomto světě není: vzala si žel předčasně sama život. Takže, Františku, také i u tebe je jistě nějaká ta brzda, možnost ubrání plynu, zatočení volantem jinam nebo i rovnou zařazení zpátečky.
František napsal
Pane Petře, v první větě se omlouváte za nevhodná slova a v poslední větě jste mi opět řekl, že za svoji hloupost si může každý sám. Zase se myslíte, že pravdu máte jen Vy a že já jsem hlupák. A stejně tak označujete její překlad za obskurní. To, že Irenka vrátila peníze od dobrovolných dárců, vy považujete za důkaz nepravdivosti jejího překladu. Důvodem vrácení peněz byly nečestné podmínky předání daru ze strany Igora Chauna a snaha Irenky ochránit čistotu a nezávislost překladu. Vkládáte svoje negativní představy o schopnostech a morální čistotě Irenky do svých zdůvodnění odmítnutí pravdivosti jejího překladu. Máte jistě právo jejímu překladu nevěřit. Ale pomáhat si při tom zpochybňováním jejího charakteru a poctivosti a označováním jejích příznivců za hlupáky mi nepřijde zrovna čestné a morální.
Petr napsal
Pane Františku, pokud se vás moje nevhodná slova jakkoliv dotkla, velmi se omlouvám. Jako katolík vím, že pýcha je nejhorší ze všech hříchů. Ovšem nelze popřít, že paní Irenka vyhlásila sbírku na svůj obskurní překlad, nevím jak v této komedii byl namočen Igor Chaun, a sešla se jí suma v řádu statisíců. Pochopitelně se toho lekla. Ono jedna věc je oblbovat lidi a druhá inkasovat za to hezké peníze. Ne každý to unese. To je jako kdybych si vymyslel, že jsem doma v garáži konečně sestrojil ten funkční kotel na studenou fúzi a inkasoval za to od pitomců hezké peníze. A pochopitelně máte pravdu jejímu překladu nevěřím ani za mák. Pokud vy ano, dobře vám tak. Za svoji hloupost si každý může sám.
František napsal
Pro pana Petra: Paní Irenka neměla 9 let žádné publikum a ani velké peníze. Známá je prakticky jeden rok. Říkáte, že se mnou je diskuze zbytečná. Vy bez znalostí faktů tvrdíte, že paní Irenka někoho oblbuje pohádkami a mě označujete za blahoslaveného, chudého duchem. Vy prostě jejímu překladu nevěříte. Vy užíváte víru v negaci. To zase nepovažuji za seriózní přístup já. Měl byste si dávat pozor, než někoho pohaníte. Plivnout je velmi snadné. Přiznat, že něco, čemu nerozumím a neznám, nemusí být lživé, už je obtížnější a vyžaduje pokoru a ne povýšenost.
Martin napsal
Pane Petře, jsem rád, že aspoň víte-uznáváte, že někteří jedinci tyto vzácné schopnosti opravdu mají. Jestli se zveřejňují nebo zůstávají v ústraní, to nechám na zhodnocení jiných. Souhlasím s Vámi, že slovo "kvantová" se dnes jaksi často zneužívá pro zdůvodnění ledačeho. Co mě je známo, tak tyto výjimečné schopnosti se projevují ve zvlášť emočně vypjatých situacích (ohrožení života, silná empatie nebo nenávist k jedinci). Rozhodně to není "cirkusová záležitost", že si někdo pro zábavu určuje předměty ukryté v krabičkách. Nicméně budoucnost v této oblasti tzv. šestého smyslu ukáže víc. NASA investovala milióny USD ve výzkumu parapsychologie (PSI), samozřejmě v první řadě pro své využití ve vojenském průmyslu. Což je dle mne už od počátku špatně. Dle mých vyčtených znalostí se tyto schopnosti jaksi zdráhají použití-využití v negativní prospěch někoho nebo něčeho. Nevím jestli je to jen "krásné přání" autorů co píší na toto téma nebo je to skutečný princip těchto prozatím "neznámých sil-energií". Nechci se tady pouštět do hlubší debaty na toto rozsáhlé téma. Toto by měla být diskuze týkající se práci paní Hanzíkové. Chápu, že její "metoda" překladu VR přímo vybízí k používaní mimosmyslových schopností. Toto téma je však tak obsáhlé a ještě zřejmě obrovská práce v jeho výzkumu je stále před námi, myslím před celým lidstvem, že nemá moc smysl se tady v této diskuzi tím podrobněji zabývat. Každopádně pane Petře je vidět, že určitý větší přehled v těchto věcech máte a že se jen tak snadno nenecháte něčím nebo někým "oblbnout". Díky za dobrou výměnu názorů mezi námi dvěma a dovoluji si dál již v naší konverzaci nepokračovat. V podstatě s vámi souhlasím. P.S. I tak přes to všechno jestli paní Hanzíková má pravdu nebo ne, rád si její překlad nakonec až to vše dokončí a vyjde jako výtisk, zakoupím. To jak se k němu postavím, myslím svým názorem k jejímu obsahu, to si opravdu nechám jen sám pro sebe. Mějte se fajn a sem tam nějaký ten "dotyk tajemna" ve vašem životě Vám přeje Martin...
Petr napsal
Pane Martine pár let zpátky byl v Praze učiněn zajímavý pokus. Do tří krabiček byly uschovány tři různé předměty. Pak to bylo zavřené do trezoru. Úkol zněl, jmenujte schované předměty. Odměna vysoká. Přihlásilo se mnoho úžasných jasnovidců a nikdo nic netrefil. Taktéž se už mnohokrát zkoumali úžasné schopnosti proutkařů a i tam to vždy dopadlo katastrofálně. Jakýsi americký kouzelník má už mnoho let nabídku milionu dolarů tomu, kdo mu ukáže trik - kouzlo, které nedokáže rozumově vysvětlit. Zatím neschudnul ani o cent. Všechny tyto příklady jsou na internetu snadno dohledatelné. Bohužel je to právě naopak než píšete. Nevyvratitelných důkazů je tak žalostně málo, že k tomu vědecká obec přistupuje s pochopitelným despektem. Já nepopírám, že asi existují lidé s naprosto výjimečnými schopnostmi. Ale tito lidé to tají, nikdy se o nich nedozvíme, bojí se tlaku veřejnosti považují to spíše za prokletí než za přednost. Co se týká kvantové mechaniky to je zcela fascinující věc. Přečetl jsem o tom kdeco a jak říká Richard Feynman, stále o tom nevím nic. Ale úžasné fungování mikrosvěta nemá s psychotronikou nic společného. To jenom pitomci neznajíce souvislostí a vůbec ničeho, tak rádi teď používají to módní slovo " kvantová ".
Martin napsal
Pro pana Petra: Co svět světem stojí tak se neustále hádají rozumově založení lidé a intuitivně založení lidé. Je jedno jestli je doba antiky nebo současná moderní doba. Je to pořád stejné. Přečtěte si něco od Rusella Targa nebo C. Flammariona. Dnešní moderní fyzika uznává jevy jako je telepatie, psychometrie nebo jasnovidectví. Nevyvratitelných důkazů je dnes již tolik, že je nutné tyto jevy brát vážně. To, že se zatím nedostaly do učebnic, to je věc jiná. Tyto jevy jsou dnes nezpochybnitelně vědecky experimentálně dokázány. Jak chcete rozumem a logikou vysvětlit jev-událost, který dotyčný vidí předem několik dní nebo i měsíců nebo roků ještě než se skutečně stane v realitě? Takový jev nebo událost není možné vysvětlit klasickou newtonovskou fyzikou, logickým myšlením nebo rozumem. Podobné jsou například vidění z minulosti. Zkrátka parapsychologické jevy jako takové. Dříve jsou tomu také nevěřil, potom jsem měl osobní zážitek. Proto těmto jevům již důvěřuji a vím že existují. Existuje v této oblasti však mnoho podvodníků, ale existují i lidé, kteří mají tyto "dovednosti". Nechci se s nikým hádat, nechci nikomu nic vnucovat. Přečtěte si také něco z kvantové fyziky i tam je spousta rozumově neuchopitelných jevů, které se dějí a lze je opakovaně prokázat při experimentech.
Martin napsal
Pro pana Petra: Co svět světem stojí tak se neustále hádají rozumově založení lidé a intuitivně založení lidé. Je jedno jestli je doba antiky nebo současná moderní doba. Je to pořád stejné. Přečtěte si něco od Rusella Targa nebo C. Flammariona. Dnešní moderní fyzika uznává jevy jako je telepatie, psychometrie nebo jasnovidectví. Nevyvratitelných důkazů je dnes již tolik, že je nutné tyto jevy brát vážně. To, že se zatím nedostaly do učebnic, to je věc jiná. Tyto jevy jsou dnes nezpochybnitelně vědecky experimentálně dokázány. Jak chcete rozumem a logikou vysvětlit jev-událost, který dotyčný vidí předem několik dní nebo i měsíců nebo roků ještě než se skutečně stane v realitě? Takový jev nebo událost není možné vysvětlit klasickou newtonovskou fyzikou, logickým myšlením nebo rozumem. Podobné jsou například vidění z minulosti. Zkrátka parapsychologické jevy jako takové. Dříve jsou tomu také nevěřil, potom jsem měl osobní zážitek. Proto těmto jevům již důvěřuji a vím že existují. Existuje v této oblasti však mnoho podvodníků, ale existují i lidé, kteří mají tyto "dovednosti". Nechci se s nikým hádat, nechci nikomu nic vnucovat. Přečtěte si také něco z kvantové fyziky i tam je spousta rozumově neuchopitelných jevů, které se dějí a lze je opakovaně prokázat při experimentech.
Petr napsal
Martine, děkuji za vysvětlení ale co jste napsal jsou zcela známá fakta.Nepřispělo k tomu nic Nadsmyslového božského nýbrž obyčejný lidský faktor. Prostě němečtí šifranti dělali chyby, porušovali předpisy a Turing a spol. toho hned využili. K pochopení stačí prostý rozum, netřeba pohádek paní Ireny. A pro pana Františka. S vámi je veškerá diskuse zbytečná. Devět let oblbovat lidí vůbec nevadí, když máte dostatečně velké a platící publikum. Ve vašem případě určitě platí : blahoslavení chudí duchem... dál to určitě znáte.
Martin napsal
Pro pana Petra, který napsal: "Kód Enigma nebyl prolomen vírou, ale díky spolupráci mnoha bystrých a pracovitých lidí". To je sice pravda, avšak není úplná. Kód Enigma se podařilo rozkódovat díky chybě ! Příjemce zprávy tenkrát plně neporozuměl jejímu obsahu, tak požádal o její opětovné poslání. Zpráva byla sledována protivníkem a jen díky tomu, že byla odeslána 2x za sebou ve stejném znění, tak se její kód podařilo dekódovat. Toto je vědecký historický fakt. pokud by nedošlo k tomu omylu-zpráva se proto musela odeslat 2x za sebou, Enigmu by se v té době-době 2. sv. války rozkódovat nepodařilo. A teď to podstatné: Nečitelnost první odeslané zprávy způsobilo co? Způsobila chyba odesílatele zprávy. Proč udělal chybu? Udělal ji nevědomě. A to je ten okamžik kdy zasáhla vyšší moc. Rozumově založení lidé si myslí, že svůj mozek, svět a jeho zákony mají pod 100% kontrolou. Není to však pravda. V určitých důležitých okamžicích v lidských životech má vliv na naše chování a myšlení i něco Nadsmyslového-Božského. (citace: Udělal jsem to ani nevím proč. Nebo: Napadlo mne to ani nevím jak.) A to se stalo i tenkrát. Enigmu rozluštil geniální matematik a jeho tým, ale sám přiznává, že pokud by se ta zpráva tenkrát neodeslala 2x stejná za sebou, rozluštění Enigmy by se tenkrát nepodařilo. Mimochodem odborníci tvrdí, že rozluštění Enigmy zkrátilo 2 sv. válku minimálně o 9 měsíců. Pane Petře je chvályhodné, že se zajímáte o různá fakta a události. Když však chcete s těmito fakty něco tvrdit a vyvozovat důsledky je bezpodmínečně nutné, aby jste znal dopodrobna všechny okolnosti dané události. Na závěr tedy: Rozum ano, ale doplněný citem-intuicí-Bohem. Jedině tato kombinace nás max. přibližuje pravdivosti. A začínám mít "pocit", že paní Irena pracuje s oběma principy...
František napsal
Pro pana Petra. Tady se nejedná o žádnou technickou sondu na Mars, ale o překlad duchovního, filosofického díla psaného v citu duchovně vyspělým autorem. A tady platí trochu jiná pravidla. Proto také ti Vaši lingvističtí a kryptologičtí odborníci pracující pouze rozumem neuspěli. Proto uspěla žena bez tzv. vysokého odborného racionálního vzdělání , ale s mimořádným kombinačním talentem pro dešifrování textů a s vysoce vyspělým citem, schopným duchovně se přiladit k autorovi rukopisu. Každý si musí podle svých schopností a vyspělosti odpovědět sám, jestli se jedná o podvod a nebo o pravdivý překlad. Chtěl bych vidět toho podvodníka, který by obětovat devět let života na fiktivní překlad a ještě by musel mít skoro geniální básnický talent. Překlad paní Irenky není nikomu vnucován a je pouze pro ty, kteří o něj mají zájem a chtějí si z něj vzít poučení pro svůj život. Já si její práce, trpělivosti, vytrvalosti a lásky k Bohu, ale i schopností a talentu moc vážím a vím podle svého citu i rozumu, že je správný. Samotný rukopis i překlad si zaslouží mimořádnou úctu a je velmi potřebný právě v dnešní materialistické, rozumové společnosti, která odmítá vše duchovní. Není divu, že její překlad některým lidem vadí, protože jsme ve velké většině ztratili spojení s tím, co je nad námi.
Petr napsal
zlato. Úroveň překladu paní Irenky bude podobný. Bavíme se o vysoce odborné činnosti kde bez dobrých lingvistických nebo kryptologických nemáte šanci. S láskou a citem nikdy sondu na Mars nedostanete.
Petr napsal
Pane Františku, samozřejmě máte pravdu. Umění bez citu by nikdy nemohlo být u měním. Ale tady se nebavíme o umění, ale o překladu Voynichova rukopisu. Tam si s velmi rozvinutým citem a otevřeným srdcem plným lásky jaksi nevystačíte. A pokud ano, pak jste jak August Strinberg který foukal cigaretový dým do umyvadla s vodou, a myslel si, že tak vznikne
František napsal
Pro pány Petra a Kubu. Je vidět, že oba dva předpokládáte, že poznání pravdy umožňuje pouze rozum. Není to můj poznatek, ale všichni moudří vědí, že poznání pravdy umožňuje pouze rovnováha rozumu a citu, tedy aktivní zapojení našich dvou rovnocenných myslících složek. Podle Vás by všichni umělci, básníci, skladatelé, sochaři atd. byli blázni. Irenka vedle bystrého rozumu zapojuje velmi rozvinutý cit, tedy otevřené srdce plné lásky. A tím se liší od většiny vědců, kteří nebyli schopni Voynichův rukopis rozšifrovat. Irenka je duchovně mnohem zdravější než většina lidí, kteří kulhají na jednu nohu, totiž používají jenom rozum. Stejně tak ale kulhají i ti, kteří používají jenom cit.
Petr napsal
Jestli je paní jakkoliv nemocná, to bych si netroufal tvrdit. Proti uměleckým sklonům nebo náboženství nelze nic namítat, to je přirozená část života mnoha lidí. Jen nelze víru zaměňovat s pravdou a hledáním pravdy. Tam kde je víra, bohužel kritický a racionální rozum dostává na frak. Kód Enigma nebyl prolomen vírou, ale díky spolupráci mnoha bystrých a pracovitých lidí. Ale Voynichův rukopis je trochu jiná kategorie. Můj osobní názor je ten, že nikdy rozluštěn nebude, protože rozluštit něco co je zcela a dokonale vymyšleno nejde.
Kuba napsal
Paní je evidentně vážně psychicky nemocná, ale to jakou si sama našla terapii, při které se u ní projevily obdivuhodné umělecké sklony, je svým způsobem úžasné. Náboženství také zase jednou zafungovalo tak jak má, a to jako berlička pro zoufalé lidi. Smutné ovšem je, když věří zdraví lidé.
Petr napsal
Tady to je peklo. Čekal jsem zde něco seriózního, něco podloženého důkazy a způsoby jak jste rukopis přeložila. Ale nic, jen snůška náboženských a esoterických blábolů. Milá paní, vy jste Voynichův rukopis nepřeložila. Nepřeložila jste vůbec nic. Celé jste si to vymyslela. To co tady a na YouTube nabízíte je jen vaše bláznivá interpretace rukopisu. Ne nadarmo s vámi odborná veřejnost nechce mít nic společného. Na rukopisu si vylámali zuby nejchytřejší mozky světa a představa, že zrovna vy ho přeložíte je legrační. Prodávejte někde u stánku sádrové andělíčky, to bude mít větší smysl než oblbovat lidi. Přece dobře víte, že obchod s lidskou hloupostí a naivitou je ten nejlepší.
Petr napsal
Voynichův rukopis
Petr napsal
Voynichův rukopis
Ctibor napsal
Krásný čas všem, děkuju za Evangelium o o odpuštění, jak snadné a tak těžké. Kolikrát jsme konfrontováni v životě odpustit nebo neodpustit. Všichni jsme zraněné duše hříchem, Bože smiluj se a odpusť nám a nauč nás odpouštět . Krásné co se nese v duchu rukopisu, umí i dnes církev odpouštět? Umí obléci nahého? Dát napít ze studny čisté vody to jest Slova Božího žíznivým duším? Je mi smutno z toho že poselství které se zde interpretuje je v dnešní době víc a víc vzdálené skutečnosti. Paní Irenko moc děkuju vždyť to jsou slova která hadici mou žízeň marně je hledám z úst církve. Božské srdce Ježíše ať vám dá účast na svých zaslibenich.
Jerry napsal
Dobrý večer. Opět jsem se potěšila vaším překladem a pěkným vysvětlením. Vaše poslání mnohým lidem mění náhled na život. Na život v lásce k sobě a ostatním. Díky vám, si více spokojenosti a lásky užívám. Děkuji.Preji krásné dny.
Dana Kučerová napsal
Milá paní,je možné, že ta duše vyvolená jsem já? Ve vší své pokoře a uvědomění si své malosti.Prosím o vaši upřímnou odpověď. Zeptejte se svého srdce, neboť vidím a myslím, že ho máte opravdu na svém místě. Zažít ti dám slasti duše.Pro mě ta slast je být ta vyvolená, vzít na sebe ten těžký úkol.Sjednotit mužský a ženský princip s celou planetou.Mám chuť se rozdělit o to poslední co mám. Dovolíte mi to, nebo se budu dál trýznit a nedojdu štěstí jako ostatní.Můj osud je i ve vašich rukách.Je vůbec možné abych to byla já? Dovolíte mi to?
Ctibor napsal
Díky za překlad vyznání. Co k tomu ještě říci? Snad ať v tento Velikonoční čas Kristus Pán uzdraví všechny naše rány v nás. Pak snad každý z nás bude moci opět Krista milovat. Irenko držte se a děkuji.
Vaše jméno napsal
Krásný den paní Irenko, děkuji, že s námi tak láskyplně promlouváte,ať už z překladu,nebo za sebe.Velice vzácné až dojemné v dnešních časech,kdy je potíž dorozumět a někdy i rozumět člověk člověku. Těším se na Váš další překlad,slova a skutky,které nás brzy uzdraví. Děkuji Lenka T.
Dobrý den, milá paní Ireno chci Vám poděkovat za Vaši nezištnou práci na překladu Voynichova rukopisu. Viděla jsem Vaše poslední 3 videa, která jste natočila jako omluvu za odmítnutí sbírky. Já sama jsem se jí nezúčastnila. napsal
Jen letmo jsem zaslechla(asi na kanále Goscha), že jste jí odmítla přijmout.Velmi mě zarazila Vaše citace patrně z darovací smlouvy. Jestli tomu dobře rozumím tak Vaší příznivci Vám zaslali peníze, aby ocenili Vaši práci a oddanost, kterou této činnosti věnujete. Je to ničím nepodmíněný dar. Nechápu proto, kdo si uzurpuje právo na Vaši práci, přijetím této sbírky. Autor smlouvy? Plně Vaše odmítnutí chápu. Pokud bych se na sbírce podílela, dotčeně bych se dožadovala vysvětlení této manipulace. Paní Hanzíková máte můj obdiv a úctu, přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem bádání. Miloslava P.
Zdravím Vás paní Irenko, sledují vše od prvního videa, jsem šťastná za každé nové zprávy, otevíráte srdce za co Vám moc děkuji. Moc ráda se s Vámi spojím, alespoň email kopalova.hana1@seznam.cz. Moc ráda vám pošlu obrázek nebo ruční práci, kterou s láskou napsal
Hana Kopálová
Ludmila napsal
Milá Irenko, máte dar otevírat lidská srdce. Práci na rukopisu sloužíte Bohu a lidem zároveň. Jen s otevřeným srdcem člověk dokáže rozpoznat a přijmout Boha. Lidé rozumu Vám nemohou porozumět, přestali naslouchat svému citu (srdci). Děkuji.
Michael Petr napsal
Dobrý den. Rád bych Vám poděkoval za Vaši práci. Chtěl bych Vám věnovat amuletotalisman z mé dílny. www.magiezije.cz Můžete se mi prosím ozvat na mejl mjosp@seznam.cz Vřelé díky. S přáním hezkých dní Michael (šaman JOS)
Jerry napsal
Vážená paní Irenko. Děkuji vám za objevení krásné knihy pro mne. Vaše práce je obdivuhodná. Často si pouštím váš rozhovor s panem Chaunem. Moc se mi líbí, jak čtěte své překlady. Máte k tomu příjemný hlas. Vaše překlady si opisují na papírky a prohlížím k tomu příslušné stránky. Váš text na mne působí tajemně, smutně, vznešeně, ale i nadějně . To, že jste vrátila peněžní dar je v dnešní době hrdinské. Už když vám peníze byly předávány, vstoupil do mne o vás velký strach. Ale vy jste si to pěkně vyřešila. Moc vám fandím. Překladejte prosím dále podle vaší intuice. Nenechte se tlačit. Je to poslání či dar. Ten patří jenom vám a na vás záleží zda nám ho budete ukazovat třeba i po částech. Přeji zdravíčko a Boží požehnání. Váš překlad čtu velmi ráda a donáší mi radost a uklidnění.
Jerry napsal
Hair
teta60 napsal
Milá paní Irenko, jsem šťastná, že jste tak krásná duše, při poslechu Vašich slov a textu mám krásný pocit u srdce, který v dnešní době působí jako balzám. Otevřete a pohlaďte hodně srdcí.
Botanik napsal
Na strance je obrazek rostliny s textem, ktery pravdepodobne popisuje onu rostlinu. A vy v tom vidte tohle?! :Na této stránce autor nastiňuje určité životní problémy: „Trpím za své odmítnutí drsné, ztratím na zdraví, pohltí mne prázdnota, stále se viním, rozkvetu a zasychám. Z trápení chatrný řídnu, strastí živořím, červ nicoty mně trýzní život, trpím tak, že poraněn pomýšlím na vlastní vyproštění z místa žalu ..."... . Proc by nekdo nakreslil rostlinu a napsal k tomu tyhle nrsmysly?? Vzdyt je to uplne nelogicke.... Smirte se s tim, ze jste ztratilo hodne casu nesmyslama a zacnete delat neco uzitecneho. ;-)
Josef Zlatoděj Prof. napsal
Ahoj milá Irenko a i samozřejmě milý Jendo. Koukám teda že už zasejc píšete. To je jistě fajne. Tak pokračujte. Milá Irenko, podle mě si teda nemusela vracet ty prachy a to nikomu. Lid tě je poslal, aby si měla krapet ulehčenej zivot a mohla taky načerpat další silu , která je nutná na dobrej překlad. Mohla sis koupit pračku, ždímačku a i třebas sušičku na pradlo.Pak si mohla s Františkem vodjet třebas na nějakou pěknou dovolenou do světa de je teplo . Tak to teda vidim JA. Pa a pozdravuj všechny tam u vás doma v Nové Pace. Ještě bych se teda chtěl zeptat Jendy. V tom prvnim videu de sedi ty tetky a Fanda je taky Honza ?
Jiřina napsal
Napadlo ty kritiky vůbec, že se jedná o poselství a rukopis v danou chvíli není podstatný. Paní Irenka to poselství předala tak krásně a srozumitelně, že já v tuto chvíli neřeším rukopis ale svoje spojení se stvořitelem. Děkuji paní Irenko
Petr napsal
Dobrý den. Držím vám palce. Chtěl bych se zeptat jestli planujete nějakou prezentaci o knize, kde vás můžeme navštívit. Děkuji
Radka H. napsal
Vážená paní Ireno, zhlédla jsem vaše nedávno natočené video. Jste Hořící pochodeň, která by měla nějakým způsobem promlouvat k davu. Zazněla tam tak překrásná slova, která se dotýkaji srdcí. Je to čistá nádhera jako vy sama. Přeji, úspěšné dokončení rukopisu a věčnou lásku vám. S úctou děkuji...
Vo'cume napsal
Honba za senzací na stupnici lidského ega. Bude pouze přibývat bytostí nakažených falešným pocitem jedinečnosti. Tímto procesem již tento fascikl prošel a zopakovat jej tudíž nelze. Naštěstí byl v držení mocných úspěšně a včas deaktivován. Stejně jako portály do jiných světů, ze kterých nelze učinit turistické atrakce pro lidskou marnivost. Naivní nevědomostí je autorizovat rukopis po jakémkoliv člověku. Jedná se o převzaté informace, nikoliv jejich zdroj. Nerozluštíte nikdo nikde a nikdy vůbec nic. Už vám to dochází ? Zjevně ne.
Vojta napsal
Promiňte, ale jste úplně mimo mísu s tím překladem.
Kateřina napsal
Paní Hanzíková, původně jsem Vám chtěla napsat něco podobného jako paní Jana K., že stále čekáme na ukázku té staročeštiny. Už jsem ale pochopila, že je to marné! Takže bych měla jen jednu otázku: ve kterém jazyce jsou podle Vás názvy měsíců ve středech kruhových textů na stranách 70-73 - mars, abril (tj. duben, to zvíře je beran, ne kozel!), may, yony, iollio atd.? A byly do rukopisu dopsány dodatečně nebo je tam vepsal sám autor?
Richard napsal
Zdravím, neuvažovala jste o tom zveřejnit alespoň základ principu, na kterém je šifra postavená, nebo alespoň vodítko, které by nepovolaným neumožnilo ve vaší práci pokračovat, ale dalo by nahlédnout, že se váš překlad zakládá na skutečnosti? Toto by mohl být opravdu mimořádný objev, nicméně bez jediného pojítka mezi původním textem a překladem by se mohlo zdát, že celý překlad je jen výplodem fantazie, a to by byla přeci škoda, ne? Také by určitě stál za nahlédnutí originální přepis do staročeštiny, přeci jen váš volný překlad do moderní češtiny může do takto hodnotného díla vnášet zbytečný šum pro lingvisty, kteří se staročeštinou dokáží pracovat.
Jana K. napsal
Dobrý den, ráda bych se zeptala: Uveřejňujete zde text původní nebo přeložený do dnešní češtiny? Pokud se jedná o středověký text, pak není možné, aby vypadal takto. Staročeština vypadala jinak, gramatika byla jiná, měla množství slovesných časů a například slovesný vid se vyvinul až v 16. století. Pokud text překládáte do moderní češtiny, je možné zde uveřejnit původní text? Jako bohemistka bych se ráda pokochala. Děkuji za odpověď.
Irena Hanzíková pro Petra Lavery napsal
Petře děkuji Vám za přízeň a podporu. Je příjemné, že Vaše cesta do Nové Paky se neminula s tou mojí, děkuji a přeji Vám hezký každý den.
Petr Lavery napsal
Děkuji za tip na webové stránky, budu se tím i do budoucna zabývat. Je skvělé se osobně potkat s člověkem, který dokáže rozluštit, tak sofistikované zašifrované sdělení.
Vo'cume napsal
VM byl "dekódován" již dávno. Jeho zásadní informace však není lidem určena. Dostala se do ovšem nepravých rukou, s pochopitelnou snahou o její předání mocným s vidinou osobního profitu. To se v konečném důsledku také bohužel stalo. Rostliny samozřejmě nejsou ze Země, jsou přineseny z jiných planet. I celá řada stávajících rostlin a plodin na Zemi nepochází ze Země, ale byla sem přenesena. Planet kypících životem je víc, než si kdo vůbec dokáže představit a pochopitelně je na nich i rozsáhlá fauna a flora. Nelze vysvětlovat, protože tyto informace nejsou primitivním rasám určeny a ty vyspělé je znají. Stejně tak, jako několik málo vybraných lidských jedinců. Další zásadní informace byly na chybějících listech rukopisu. Zbytek byl lidem ponechán jako hračka na hraní. Jako pověstné klubko, které i kdyby kočka nakrásně rozmotala, zjistí, že v něm není vůbec nic, co by se jí samotné mohlo hodit. Takže například ani informace o cestování mezi jednotlivými planetami se naštěstí většina nepovolaných na této planetě nikdy nedozví. Lidé by se měli primárně starat pouze a jen o věci rovné jejich intelektu, zařazení a postavení ve vesmíru. V této konstantě tudíž nikdy lidé jim smysluplný výklad rukopisu nalézt nemohou a skutečný autor rukopisu je naprosto nepodstatný.
Vít napsal
Stálo by za to POŽÁDAT O NAVRÁCENÍ KNIHY ZPĚT DO ČESKÉ REPUBLIKY. Domnívám se, že by to bylo fér a přispělo by to slávě naší vlasti a k určitému duchovnímu probuzení Čechů. Byl by to i symbol. Zkuste o tom pouvžat dobří lidé.
Stránka: 1234

Kontaktujte nás

Na tomto místě nás můžete kontaktovat

Flag Counter